Profi Plast 3.0 část obchod

je moderní 32-bitový program určený k podpoře obchodní činnosti. Jeho náplní je přehledné, technicky a cenově správné a rychlé zpracovávání nabídek a zakázek. Snadnému a správnému zpracování zakázky nemalou měrou přispívá jednak kontrola zadání, která varuje nebo opravuje drobné chyby (překlepy), ale i kreslení, které je v měřítku a tak napomáhá odstranit chyby designu a ukáže zákazníkovy požadovaný výrobek v proporcích.
Práce na nabídce nebo zakázce začíná zadáním základních informací o zákazníkovi, potom zpracováním jednotlivých pozic zakázky a na závěr, těsně před tiskem, má obchodník ještě možnost doplnit ceny za dopravu a montáž. Pozice jsou zadávány buďto z široké nabídky typových oken a dveří nebo pomocí vlastní konstrukce. Program umožňuje stejně snadné zadání oken a dveří „klasických“ (obdélníkových) podobně jako i šikmých nebo obloukových. Do oken lze samozřejmě vložit příčky, měnit zadání profilů, přizpůsobit vnitřní dělení oken průhledu sklem a zadat řadu dalších součástí a doplňků. Kromě zadání samostatných oken a dveří program podporuje také konstrukci sestav. Ukázka tisku nabídky
Celý průběh zadání je nastaven tak, aby uživatel byl schopen ve velice krátké době samostatně zpracovávat zakázky a systém kontroly mu brání při zadávání chyb. To je nesmírně důležité zejména ve vztahu k volné konstrukci, kde by bylo jinak snadno možné chybu přehlédnout.
Kromě těchto funkcí je program navíc schopen nakreslené obrázky oken předávat dalším programům a z nich je tisknout nebo vkládat do plánů nebo fotografií budov. Toho je často využíváno tehdy, když se zákazník nemůže rozhodnout, jaké provedení si vybrat.
Program Profi Plast podporuje i variantu, kdy obchodní oddělení je vzdáleno od mateřského podniku. Tomu odpovídá i zabezpečení systému a přenosu dat, který je součástí dodávaného systému. Pomocí výměny dat, kterou lze realizovat např. prostřednictvím disket, modemu nebo Internetu, obchodník dostává aktualizované ceníky a odesílá zakázky. Vše je chráněno zakódováním. Zakázka vytvořená v tomto obchodním programu může být dále zpracovávána v technické přípravě výroby (program Profi Plast část TPV) a také ji lze načíst do podnikového informačního systému (Podniková evidence zakázek).