SkladCS

je program zajišťující výrobní sklady. Dlouhou dobu se naše firma vyhýbala programům jako je účetnictví a sklady, protože jsme se domnívali, že trh je již těmito systémy téměř přesycen. Avšak zhruba před dvěma lety jsme se přesvědčili, že většina skladových programů je orientována na jen na běžný prodej a nikoliv na výrobu. A proto na základě našich zkušeností vznikl tento program. Jedná se o standardní výrobní sklady, které umožňují vytvářet příjemky, výdejky a objednávky materiálu a vedou skladové karty. Kromě toho také umožňují zpracovávat subdodávky (např. žaluzie), tj. materiál objednávaný přesně na určitou zakázku. Samozřejmostí a běžnou realitou potom je možnost vytvářet objednávky a příjemky v cizí měně. Program čerpá informace elektronickou cestou, pomocí standardizovaného rozhraní, z TPV a využívá je ke generování objednávek. V objednávkách se srovnává aktuální stav skladu, materiálové požadavky, eventuelně nastavené minimální zásoby se stavem materiálu na cestě. Součástí skladového hospodářství jsou i základní statistiky z hlediska materiálu, dodavatele, zakázky, apod. Další analýzy je samozřejmě možné na přání doplnit.