Statika

Program Statika je určen pro výpočet výztuží oken a spojů oken. Jeho součástí není výpočet pevnosti skla ani výpočet parametrů kotvícího materiálu.

Konstrukce oken podle statického výpočtu s sebou nese i zvýšení ceny výrobku. Na trhu se můžeme setkat s výrobky, které tyto statické výpočty nesplňují, ale vítězí v ceně. Doporučujeme nepodléhat tomuto tlaku a vytvořit si dodržováním norem konkurenční výhodu. Zákazníci by si přeci nekoupili auto, které špatně brzdí, tak proč by si měli koupit nebezpečné okno?