Podniková evidence zakázek

je podnikový informační systém, který udržuje přehled o zakázkách. Sdružují se vněm všechny základní informace tj. zákazník, cena, termín, postup prací na zakázce, apod. Každé oddělení v rámci podniku má přesně určen svůj díl informací, které jsou pro něj dostupné. V praxi to znamená, že každá nová zakázka je zapsána do evidence (buďto ručně nebo přenosem z programu Profi Plast). Tam čeká na zaplacení zálohy. Jakmile je záloha zaplacena, nastane předání do TPV. V TPV se zpracuje veškerá výrobní dokumentace (program TPV Plast) a zakázka je předána do výroby. Je-li zakázka vyrobena, přejde do expedice, kde je vyexpedována (program pro expedici). Po celou dobu realizace je možné zjistit, v jakém stavu zakázka je a v případě nesplnění termínu dodání lze zpětně nalézt příčinu zdržení. V rámci podnikové evidence je modul, který provádí a hlídá fakturace a platby zakázek. Umožňuje vystavování faktur a pomocí přenosu dat je zaúčtovává do účetnictví a naopak z účetnictví přebírá platby k zakázkám (program pro účetnictví nenabízíme, protože jsme schopni navázat na většinu existujících komerčních programů). Podnikovou evidenci zakázek jze chápat jako základní celopodnikový informační systém. Z tohoto důvodu na něj navazuje několik dalších modulů, které rovněž nabízíme. Jedná se zejména o kapacitní plánování výroby, expedice a dispečink montáží.