Profi Plast 3.0 část TPV

je program zaměřen na technickou přípravu výroby. Jeho činnost spočívá ve výpočtu přesného množství materiálu, který bude třeba na výrobu zakázky, a vytvoření příslušné výrobní dokumentace. V nejnovější verzi programu Profi Plast jsme část obchodní a technickou skloubili do jednoho celku a chování systému (z pohledu obchodníka nebo technika) je potom ošetřeno pouze nastavením parametrů uživatele.
Zpracovávání zakázky začíná buďto zadáním pozic nebo jejich převzetím z obchodní části. Chování systému je velmi podobné, i když je zde technikovi, vzhledem k jeho kvalifikaci, poskytována větší volnost. To v praxi znamená, že některá omezení, např. nadrozměrné křídlo, je pro obchodníka nepřekonatelný limit, zatímco technik je pouze varován. Podobně jako obchodní část, i TPV snadno zpracovává „klasická“ (obdélníková), šikmá i oblouková okna a dveře. Po zadání nebo převzetí pozic se provede tzv. rozpad, neboli výpočet materiálu pro jednotlivé pozice a vzniká tzv. rozpiska materiálu. Aby bylo možné garantovat co možná nejpřesnější výrobní dokumentaci, umožňuje program ještě dodatečné změny a doplnění rozpisky materiálu. Provádění změn je doplněno prací s bloky rozpisek materiálu a dalšími editačními funkcemi, což práci na rozpisce výrazně urychluje. Tato možnost doplnění materiálu je velmi významná, zejména když se materiálové požadavky dále zpracovávají automaticky (což je u našich zákazníků obvyklé).
Kvůli zajištění správnosti rozpisky materiálu se provádí kontrola vzhledem k Podnikovému katalogu materiálu. Podnikový katalog materiálu je soupis veškerého materiálu, který je k výrobě používán, a obsahuje i jeho ceny. Jeho význam je zejména v tom, že se podle něj kontroluje správnost rozpisek materiálu (každý nový druh materiálu musí být zvýrazněn kvůli objednání v MTZ) a slouží i jako podklad pro výpočet materiálových nákladů. Ceny se v katalogu mohou aktualizovat buďto automaticky na základě výměny dat se skladem nebo ručně pomocí pomocného programu.
Jako výstup z technické přípravy výroby program vytváří následující dokumenty:

  • rozpiska materiálu - pro každou pozici zakázky malý náčrtek a veškerý materiál, který je potřeba k výrobě, expedici a eventuálně k montáži
  • výdejka materiálu - sumarizovaný požadavek materiálu pro zakázku. Tento dokument také odchází v elektronické podobě do MTZ jako podklad pro objednání materiálu
  • objednávka skla - požadavek na skla. U složitějších skel, tj. s příčkami nebo tvary, je v příloze nakreslen obrázek. Dokument je také odeslán v elektronické formě do Evidence dodávek skel (Evidence dodávek skel je součástí nabídky) a také do skladu k dalšímu zpracování
  • expediční list - seznam materiálu, který bude při dodání přidán jako příslušenství. Tento soupis je také odeslán v elektronické formě do oddělení expedice, kde ho přebírá program Expedice (program Expedice je součástí nabídky)
  • cenová kalkulace - výpočet materiálových nákladů na zakázku. Spolu s cenou pro jednotlivé pozice (nebo další varianty kalkulací) je počítána i hmotnost kvůli plánování dopravy

Navíc, kromě těchto běžných operací, program úzce spolupracuje s dalšími moduly jako jsou například statické výpočty (výpočet zatížení výztuh, výpočet tloušťky skla), nářezová optimalizace (optimalizace ztrát na pile - dosahuje výborných výsledků zejména díky unikátnímu algoritmu a zbytkovému hospodářství) a dalšími. V této souvislosti je nezbytné zmínit i ověřené možnosti exportu dat pro výrobní stroje, např. pilu, svářečku, nebo obráběcí centrum.